Erhvervskunder

Hvad kan vi tilbyde erhvervskunder?  

Vores arbejdsmetode tager udgangspunkt i professionel, uvildig rådgivning, hvor vi fungerer som repræsentant for kunden.

  1. Vi tager en grundig snak med kunden om, hvad behovet er, og hvilke særlige vilkår, der eventuelt skal tages  hensyn til.
  2. Herefter udarbejder vi i samråd med kunden en forsikringspolitik for virksomheden.
  3. Dernæst udarbejder vi et risikooplæg i samarbejde med kunden. Oplægget sender vi til forsikringsselskaberne, som udarbejder et tilbud. Efter tilbudsfasen foretager vi en vurdering og anbefaler en løsning.
  4. Kunden vælger på baggrund heraf forsikringsselskab, hvorefter vi giver dette selskab besked og vores samarbejde omkring forsikringsservice påbegyndes.
  5. Når skaden er sket, rådgiver vi, og vi sørger for alt det praktiske omkring anmeldelsen samt erstatningsopgørelsen.

Ydelserne er normalt uden ekstra omkostninger for vores kunder, da forsikringsselskaberne reducerer deres præmier, når vi som forsikringsmæglere overtager kontakten til og serviceringen af kunden.

Vores kunder tæller både små og store virksomheder inden for blandt andet produktion, service, transport, metal, træ, fødevarer, engroshandel og ejendomme.

Vi er godkendt og under kontrol af Finanstilsynet, og det er vores kunders garanti for, at vi efterlever alle love og regler.

Service i topklasse

Vi afholder årligt 1-2 servicemøder med vores kunder, hvor vi sammen ser på, om der er sket justeringer i virksomheden, som kræver, at vi ændrer forsikringsdækningen.

Her på siden har vores kunder mulighed for at logge ind og se deres sagsmappe, så de altid kan følge med og tjekke op på det arbejde, vi udfører for kunden.

Ønsker I at blive kontaktet, så udfyld formularen på knappen herunder og tryk "send". Vi vil kontakte jer næstkommende arbejdsdag.

Til formular